ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2019-20

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών κατά την προκήρυξη υποβάλλονται με προθεσμία έως και 13 Σεπτεμβρίου 2019,

 

  • είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

Κτίριο ΖΒ, Αίθουσα ΖΒ-213,

τηλ. +30 210 538-1225

 

  • είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα.

 

 

Διαδικασία Επιλογής: 16/09/19-30/09/19

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2019

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-213 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:00 )

  • Τήλ: +30 210538-1515
  • FAX: +30 210538-1226