ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Περίγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» ανά Ακαδημαϊκό Εξάμηνο διαμορφώνεται ώς εξής:

 

Κατά το Α εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το Μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας – Τεχνική Συγγραφή» (Κωδικός Μαθήματος Α1) και μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τέσσερα (4) από τα συνολικά πέντε (5) προσφερόμενα Μαθήματα Ειδίκευσης (Κωδικοί Μαθημάτων Α2 έως Α6). Διαβάστε τα περιγράμματα των μαθημάτων του Α Εξαμήνου.

 

Κατά το Β Εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν ελεύθερα ένα (1) από τα δύο (2) προσφερόμενα Μαθήματα Ανθρωπιστικού Περιεχομένου (Κωδικοί Μαθημάτων Β1-Β2) και μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τέσσερα (4) από τα συνολικά έξι (6) προσφερόμενα Μαθήματα Ειδίκευσης (Κωδικοί Μαθημάτων Β3 έως Β8). Διαβάστε τα περιγράμματα των μαθημάτων του Β Εξαμήνου.

 

Το Γ Εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-213 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:00 )

  • Τήλ: +30 210538-1515
  • FAX: +30 210538-1226