Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επικοινωνίες και τα Δίκτυα Δεδομένων

 

Διοργάνωση: Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Διάρκεια Σπουδών:   3 Εξάμηνα (Σπουδές Πλήρους Φοίτησης)

                                            5-6 Εξάμηνα (Σπουδές Μερικής Φοίτησης)

 

ECTS: 3 x 30 = 90 ECTS

 

Δίδακτρα:700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνογια το καθεστώς πλήρους φοίτησης

 

Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης: Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017.

 

Ημερομηνία Έναρξης:Οκτώβριος 2019

 

Διδασκαλία:Καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Διαλέξεις στην Αίθουσα / Εργαστηριακές Επιδείξεις - Ασκήσεις

 

Φόρτος Εργασίας: Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

Σπουδές Πλήρους Απασχόλησης:

1o Εξάμηνο: 1 ΥποχρεωτικόΜαθήματα + 4 Μαθήματα Επιλογής (4 από τα 5 προσφερόμενα μαθήματα Ειδίκευσης)

2ο Εξάμηνο: 5 Μαθήματα Επιλογής (1 από 2 προσφερόμενα μαθήματα Ανθρωπιστικού Περιεχομένου και 4 από τα 6 προσφερόμενα μαθήματα Ειδίκευσης)

3ο Εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Σπουδές Μερικής Απασχόλησης:

2 Μαθήματα ανά Εξάμηνο

5-6 Εξάμηνα, συμπεριλαμβανόμενης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-213 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:00 )

  • Τήλ: +30 210538-1515
  • FAX: +30 210538-1226